Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlar.

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlar.