Defterdar
Hasan GÜMÜŞ(Vekil)
Telefon: (0326) 214 96 15
Faks: (0326) 214 96 19

Personel Müdürlüğü

Müdür           : Gülseren MUTLUAY
Telefon         : (0326) 214 96 20 – 22
Faks              : (0326) 214 96 19
 
Muhasebe Müdürlüğü
Müdür           : Ahmet KUMAÇ
Telefon         : (0326) 214 96 27
Faks              : (0326) 214 96 23

Muhakemat Müdürlüğü
Müdür            : Tamay YAZAR(Vekil)
Telefon          : (0326) 214 96 31
Faks               : (0326) 214 96 32

Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü
Telefon        : (0326) 214 96 38 (Koordinatör)  
Yusuf NACAROĞLU : (0326) 214 96 37

Hatay Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Müdür           : Mustafa ODUNCU
Telefon         : (0326) 214 13 87
Faks              : (0326) 214 99 81

M.K.Ü. D.S.S. Müdürlüğü
Müdür           : Fikriye ÇİÇEK
Telefon         : (0326) 214 06 49
Faks              : (0326) 214 79 25