Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Muhakemat Müdürlüğü İşlem Süreçleri

Doğrudan Temin İle Mal Ve Hizmet Alım Süreci

Ceza Dava Açma ve Takip Etme Süreci

Bakanlığımız Veya Diğer İdarelerin Borçlu Hallerde İcra Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Süreci

Bakanlığımız Veya Diğer İdarelerin Alacaklı Olduğu Kararlara Karşı Yapılacak İşlemler Süreci

3717 Say.Kan.Kap.Yolluk Verme Süreci

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödemesi ve Avans Kapaması

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avans Süreci

Yıllık İzin Süreci

Vazgeçme Süreci

Naklen Atama Süreci

Müvekkil İdarelere Sonuç Bildirme Süreci

Mütalaa Verme Süreci

Muakkip İşlemleri Süreci

Memur Maaş İşlemleri Süreci

Mahkemelerden Gelen Tebligatların Alınması İşlemlerisüreci

Mahkeme Giderlerinde Kullanılmak Üzere Avans Açma

Mahkeme Giderlerinde Kullanılan Avansın Kaptılması Süreci

İşi Biten Dosyaların Arşivlenmesi Süreci

İlama Bağlı Borç Ödemeleri Süreci

İdari Dava Açma ve Takip Etme Süreci

Hukuk Dava Açma ve Takip Etme Süreci

Hastalık İzni Süreci

Giden Evrak Süreci

Gelen Evrak Süreci

Emeklilik Süreci