Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Muhasebe Müdürlüğü İşlem Süreçleri

MAAŞ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ

KİŞİLERDEN ALACAKLAR İŞLEMLERİ SÜRECİ

İSTATİSTİK İŞLEMLERİ SÜRECİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİ SÜRECİ

EMANET İŞLEMLERİ SÜRECİ

BÜTÇE GİDERLERİ SÜRECİ

BÜTÇE GELİRLERİ SÜRECİ

BANKA TAHSİLAT İŞLEMLERİ SÜRECİ-hatay

VEZNE TAHSİLAT İŞLEMLERİ SÜRECİ

VEZNE ÖDEME İŞLEMLERİ SÜRECİ

TEMİNAT MEKTUPLARI İŞLEM SÜRECİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞİŞLEMLERİ SÜRECİ

TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ SÜRECİ

TAAHHÜT İŞLEMLERİ SÜRECİ

SARF EVRAKLARININ TASNİFİ VE İADESİ İŞLEMLERİ SÜRECİ

RED VE İADE SÜRECİ

ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ SÜRECİ

MUHASEBE YETKLİSİ MUTEMEDİ İŞLEMLERİ SÜRECİ

MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER